Tagalog

Mabuhay!
Halina sa Simbahan ng Assumption! Ikinagagalang namin na ipaalam na ang Misa ng Pilipino Community ay sa unang Linggo ng bawat buwan sa Alas Tres ng hapon. May Kainan at samahan pagkatapos nang misa.
Tumawag para malaman kung may Misa ng Pilipino sa buwan na iyon o kung mayroon kayong mga katanungan. Maraming salamat po!